Logo
 

What's Hot?
Home
Kort Nieuws
Mailing list
Kalender
Ledenhoekje

X.TIME
PinksterWE
Wandelen/Fietsen
Uitstappen

Sporten
Badminton
Running
Zwemmen
Voetbal
Tornooien

Sportongeval

Algemene info
Kort voorgesteld
Lid worden
Deelnemen
Bestuur
Sporta/EGLSF

Contact
Wie is wie

 

Auricula vzw
Morekstraat 192
9032 Wondelgem

info@auricula.be

 

 

 

 

 

 

 


   

Lid worden

Het lidmaatschap bestaat uit 2 delen: het lidgeld en de ledenfiche. Lidgeld alleen betalen volstaat niet. 

Auricula is aangesloten bij Sporta (een sportfederatie voor recreatieve sportbeoefening).
Dat heeft zo zijn voordelen maar vereist ook dat een aantal basisgegevens correct worden aangeleverd o.a. opdat je als lid correct verzekerd zou zijn. De ledenfiche dient dus zo volledig mogelijk te worden ingevuld.

Om je te helpen, geven we je hieronder graag iets meer uitleg over lidgeld & ledenfiche.

Lidgeld voor 2015

Voor 2015 is het lidgeld vastgelegd

 

 • op 28 EUR voor nieuwe & bestaande leden. Bestaande leden die laattijdig betalen, krijgen 40 EUR aangerekend!
  (herregistratie bij de verzekering na de opgegeven deadline; meestal 10e januari). 
 • Na het zomerreces bedraagt het lidgeld nog 20 EUR.
 • Je kan dit storten op de rekening van Auricula 891-7040021-62 (VDK Spaarbank - IBAN BE51891704002162 / BIC: VDSPBE91) met vermelding van je NAAM + EMAILadres
 • Het lidgeld omvat ook de Cavariapas (twv 10 EUR; enkel indien lidgeld betaald voor Nieuwjaar). Je kan de voordelen van die pas raadplegen op http://www.cavariapas.be/
 • Krijg een extra (jaarlijkse) korting via je mutualiteit. 
  De meeste leden hebben recht op een jaarlijkse tussenkomst (*) van hun mutualiteit.
  Kijk op de website van je mutualiteit en download het formulier waarmee je een deel van je lidgeld terugbetaald kan krijgen.
  Geef dat blad af aan de (badminton)verantwoordelijke. Na controle van je betaling krijg je dit document ondertekend terug. Bezorg het terug aan je mutualiteit die dan de uitbetaling regelt.
  (*) De terugbetaalde bedragen kunnen verschillen per mutualiteit en zelfs in functie van je woonplaats/plaats van aansluiting.

 • Er is geen specifiek tarief meer voorzien voor partners en/of kinderen.

 

De ledenfiche: hoe en wat

Deze fiche laat ons toe de gevraagde gegevens door te geven aan onze sportfederatie. Gebruik per persoon een afzonderlijke fiche, ook al zijn de meeste gegevens gelijk. Voor alle duidelijkheid zullen we de fiche even overlopen.

Je kan ze afdrukken via deze link: Ledenfiche

Verplichte gegevens:

 • Lidnr: dit hoef je niet zelf in te vullen maar wordt automatisch toegewezen door Sporta met volgende structuur OV0790123.
 • Naam, voornaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit en adres: gelieve de gegevens over te nemen zoals aangegeven op je identiteitskaart. Vb Iedereen zegt "Mieke", maar op je identiteitskaart staat "Annemarie", gebruik dan op de fiche "Annemarie".
 • Aanvullende verzekering: wie naast de activiteiten die door de club voorzien worden, ook nog dezelfde sporttakken wil bijtrainen, kan via deze verzekering ook voor die momenten een verzekering afsluiten. Dit kost 12,50€ per jaar (richtprijs onder voorbehoud van wijziging door de verzekeraar). Deze verzekering heeft dezelfde kenmerken als de gewone verzekering, maar beperkt zich niet tot de clubkalender.
 • Deelname toernooien en sporttakken: Om communicatie beter te kunnen afstellen op je persoonlijke noden, vragen we dit aan te duiden. Deze aanduidingen hebben geen invloed op verzekering, enz.
 • Trainer/lesgever: wie les geeft of een trainersdiploma heeft in onder sporttakken, ook al is dit niet in onze club, kan dit doorgeven. Zo ontvang je van Sporta regelmatig informatie en uitnodigingen voor trainersactiviteiten die ze organiseren. Tevens is het voor als nuttig te weten wie iets meer kent in onze club.
 • Ondertekening: Heel belangrijk, want een fiche zonder handtekening voor aansluiting mogen we niet aanvaarden. De handtekening wordt voor minderjarigen vervangen door de handtekening van de ouders.
 • Medisch attest: Dit kan ingevuld worden door uw huisarts. Voor 55+ is dit verplicht.
  Voor anderen is dit aanbevolen, gezien het dikwijls kan gebruikt worden om betwistingen door een verzekeraar teniet te doen.

Andere gegevens:

 • Telefoon en E-mail: Maak het ons makkelijk door deze gegevens in te vullen
 • Meewerken: Wil je af en toe, of dikwijls meewerken aan Auricula, geef het dan hier door. Je kan op om het even welk moment bijspringen. Geef dan een seintje aan het bestuur.
 • Lid van andere sportclub: een vraag van Bloso. Waarschijnlijk om hun statistieken te kunnen opmaken.