Logo
 

What's Hot?
Home
Kort Nieuws
Mailing list
Kalender
Ledenhoekje

X.TIME
PinksterWE
Wandelen/Fietsen
Uitstappen

Sporten
Badminton
Running
Zwemmen
Voetbal
Tornooien

Sportongeval

Algemene info
Kort voorgesteld
Lid worden
Deelnemen
Bestuur
Sporta/EGLSF

Contact
Wie is wie

 

Auricula vzw
Morekstraat 192
9032 Wondelgem

info@auricula.be

 

 

 

 

 

 

 


   

Bestuur

De club bestaat al jaren, en daarbij werd gekozen om zo weinig mogelijk hiërarchische structuren aan te meten. We vinden het belangrijk dat iedereen kan/mag helpen, en dat de drempel voor leden en medewerkers zo laag mogelijk gehouden wordt. Nu Auricula een vzw is geworden, was het noodzakelijk hierin toch enige structuur te brengen. Het uitgangspunt was ook hier te proberen iedereen zoveel mogelijk te betrekken.
Hieronder kan je een schema terugvinden van de gekozen structuur.

Even alle elementen verduidelijken:

  • Alle leden: hier is niet veel uitleg nodig. Iedereen die lid is van Auricula is terug tevinden in deze grote cirkel
  • Activiteitsgebonden werkgroepen: per sport zijn 1 of meer leden de drijvende kracht. Zij plannen de activiteiten voor hun sporttak, overleggen met het bestuur qua budgetten, communicatie, enz. Het is de bedoeling dat vanuit elke sporttak enkele mensen lid zijn van de algemene vergadering.
  • Algemene vergadering: een aantal medewerkers, vaak uit de activiteitsgebonden werkgroepen, die willen meebeslissen over de globale richting die we moeten uitgaan, dragen hier hun steentje bij. 
  • Raad van Bestuur (PCA Auricula): dit is een beperkt groepje mensen die ervoor willen zorgen dat de algemene werking blijft draaien. Zij communiceren hiervoor heel veel onderling en vergaderen om de paar maanden, om alle puntjes te overlopen. Het is de betrachting in dit groepje van elke sporttak minimaal 1 persoon te hebben.

Wie zich geroepen voelt mee te werken aan een werkgroep, lid te worden van de algemene vergadering of van het bestuur, kan best contact opnemen met iemand van het huidige bestuur. Wie dit is, kan je terug vinden onder de rubriek contact.

Voor wie zich nog verder wil verdiepen, hebben we hier nog de statuten en het huishoudelijk reglement