gezellig sporten
Nieuw
Welkom op onze site!

lidgeld

Auricula vzw
 Web: www.auricula.be of FACEBOOK link
E-mail: info at auricula.be
Maatsch. zetel: Kastanjestraat 479000 Gent Bank: 891-7040021-62 (VDK Spaarbank)
IBAN: BE51891704002162 / BIC: VDSPBE91Verzekering: Sporta Federatie vzw
Polis 45.236.716 bij Ethias Verzekeringen

 


BELANGRIJK! Korting op je lidgeld.


Beste leden,

badmintonners, lopers, zwemmers en sympathisanten,

 • Vanaf november kan je je lidgeld 2024 storten op de rekening van Auricula (VDK Spaarbank – IBAN: BE51891704002162 / BIC: VDSPBE91). Het bedrag varieert in functie van de gekozen formule.
 • Graag in de mededeling de vermelding van:
  • je naam of lidnummer
  • de gekozen formule A/B
  • je e-mailadres 
  • je rijksregistratienummer – formaat JJ MM DD 123 12
   • Is dit echt nodig ? Het is ONMISBAAR voor de VERZEKERING. Geen nummer = aanvraag wordt geweigerd door de verzekeraar = ONVERZEKERD)
   • Hoe zit het met de privacy ? SPORTA heeft de wettelijke toelating van de Vlaamse overheid om het rijksregisternummer te mogen vragen voor unieke registratie ( zie hun website & onze vroegere communicatie
 • Voorbeeld: “Naam / OV0790xxx / B / jan.met.pet at telenet.be / JJ MM DD 123 12
 • Het nieuws mbt het lidgeld blijft positief: al een paar jaar is er geen verhoging ondanks diverse stijgende tarieven (voor sportaccommodatie; de sportverzekering; etc). Dit kunnen we doen dankzij een financieel beleid ten dienste van de leden o.a. door de reserves van de badmintontornooien van de voorbije jaren.
 • De bijdrage voor de sportbonnen badminton werd in 2017 gewijzigd (tarief). In dat kader is het belangrijk te overwegen of een jaarabonnement niet voordeliger is.
 • Krijg een extra (jaarlijkse) korting via je mutualiteit De meeste leden hebben recht op een jaarlijkse tussenkomst (*) van hun mutualiteit. Download het formulier op de website van je mutualiteit, vul het in en geef het af aan de verantwoordelijke van je sporttak bij Auricula. Na controle van je betaling krijg je dit document ondertekend terug. Bezorg het aan je mutualiteit om terugbetaling te bekomen. (*) De terugbetaalde bedragen kunnen verschillen per mutualiteit en zelfs in functie van je woonplaats/plaats van aansluiting en/of leeftijd.
 • Medisch attest – In onderstaande gevallen is een doktersattest aangeraden om latere discussies met de verzekering te vermijden:
  •  Je hebt belangrijke kwetsuren opgelopen in het verleden
  • Je bent 55 of je bereikt deze leeftijd in 2024

Geef het attest af aan de verantwoordelijke van je sporttak of stuur het ons op via info@auricula.be .

 

Een aantal BELANGRIJKE ZAKEN:

 • IN GEEN GEVAL wordt het lidgeld CASH betaald (Duidelijk bewijs voor de verzekering voor eenieder).
 • Indien van toepassing: graag je lidgeld & sportbonnen apart betalen!
 • Voor deelname aan het Pinksterweekend is het Auricula lidmaatschap vereist.
 • Indien je lidgeld na 15/01/2024 nog niet is ontvangen, wordt je lidmaatschap geschrapt en ben je bijgevolg ook niet meer verzekerd. Je betaalt vanaf dan 5 EUR/deelname bij het badmintonnen, zonder enige verzekering.
 • De juistheid van je persoonlijke gegevens heb je zelf in de hand. Dit is noodzakelijk om te vermijden dat onze verzekeraar nog over oude adresgegevens of emailgegevens etc. beschikt.

PRIVACY regels:

 • Auricula houdt de gegevens van de ledenfiche bij. Deze dienen voor verwerking bij de verzekeraar of onze koepelorganisaties (bvb Cavaria voor de cavariapassen).
 • Er is op geen enkele wijze enige commerciële uitwisseling van ledengegevens met derde partijen.
 • Iedereen kan zijn persoonlijke gegevens opvragen maar heeft tegelijkertijd ook de belangrijke taak om deze actueel te houden (adres , tel, …). Dit vooral om de goede communicatie lid / club en de dossierafhandeling met de sportverzekeraar rimpelloos te laten verlopen.
 • Een lid kan ook toetreden tot de gesloten Facebookpagina en is daar zelf verantwoordelijk voor de eigen bijdragen en het al dan niet online gelinkt blijven met Auricula.

 

LIDGELD – FORMULES

 

 1. FORMULE A (basis)
 • Je krijgt KORTING als je lidgeld op 31/12/2023 op de rekening staat. In dat geval bedraagt het lidgeld slechts 35 EUR.
  • Met een terugbetaling door je mutualiteit zal je lidgeld wellicht nog lager zijn.
 • Bij betaling na 01/01/2024
  • Elke betaling van lidgeld vanaf 01/01/2024 moet 45 EUR bedragen. Onjuiste bedragen worden teruggestort.
  • Je moet opnieuw een ledenfiche


Reden
: laattijdige betaling zorgt vaak administratieve vertraging en problemen. We moeten ook meer betalen voor de verzekering.
Wij willen correct kunnen afrekenen met onze verzekeraar. Bovendien is het geen correcte houding tov de leden die wel tijdig hun lidgeld betalen.

Overgangsperiode: Onze sportfederatie (en verzekeraar) Sporta Federatie vzw overbrugt een korte periode in januari. Da ’s op zich een mooie gunstmaatregel. Dit stelt alle clubs – en hun aangesloten leden – in staat het lidgeld en de daaraan verbonden verzekering tijdig te betalen zonder dat de aangesloten leden een verzekeringsrisico lopen.

Let dus goed op dat je betaling ons tijdig bereikt want dat betekent ook dat je het risico loopt niet langer lid te zijn van Auricula en je dus NIET VERZEKERD bent.

 • Word je lid na de zomerstop, dan is de kostprijs 25 EUR.
  • Je moet opnieuw een ledenfiche invullen.


 1. FORMULE B (jaarabo badminton)

Voor de badmintonners is er een extra mogelijkheid: een jaarabonnement voor 100 EUR (lidgeld + een heel jaar spelen op maandag en donderdag ). Indien meer dan 1x per jaar bonnen koopt of van plan bent meer te gaan spelen, geen gedoe met bonnen bestellen wil, etc …
kun je die optie in overweging nemen.
Geldige bonnen die je in het verleden kocht, worden bij inlevering terugbetaald.

JE LIDGELD: WAT DOEN WE ERMEE?

Je lidgeld dekt uiteraard de verzekering tegen sportongevallen maar wellicht veel minder bekend is dat ook volgende zaken worden gefinancierd met datzelfde lidgeld en het geld van de sportbonnen:

 • huur van onze badmintonterreinen & boetes indien de terreinen niet worden gebruikt (vnl. zaterdag)
 • buffer voor prijsverhoging (zoals de afgelopen jaren)
 • ons lidgeld bij diverse federaties en koepels: Casa Rosa/ Cavaria/ …
 • kost van de Cavariapas
 • het in stand houden van de vzw-structuur (publicatie van officiële documenten, …)
 • hosting van onze website en onderhoud
 • diverse verzekerings- en administratieve kosten (papier, postzegels, print- en telefoonkosten, …)
 • wekelijkse versnaperingen in de cafetaria, …
 • de nieuwjaarsreceptie voor badmintonners, lopers & zwemmers
 • een aperitief aangeboden bij de wandel- en fietsactiviteiten of op restaurant
 • ons Pinksterweekend
 • het herwerken van de website
 • spaarpotje voor toekomstige uitgaven of tegenslagen

Het blijft dus een belangrijk aspect om onze vereniging draaiende te houden.

 

AURICULA zal voor 2024 doorgaan met een brede waaier aan activiteiten.

 • Wandel- en fietsactiviteiten, occasionele uitstappen via ons label “X-time”
 • Het Pinksterweekend
 • Daarnaast zijn er ook een paar actievelingen bezig met de communicatie omtrent (internationale) tornooien. Hou de internationale tornooien in het oog via onze website of via Facebook
 • Hou bij uitbreiding ook de algemene Facebook pagina en/of onze website in het oog.
 • Spontane activiteiten kan je best volgen via facebook, dit is een besloten groep en enkel zichtbaar voor leden.

Heb je nog vragen? Aarzel niet ons te contacteren via info@auricula.be of spreek ons gewoon aan.

Sportieve groeten & tot binnenkort,
namens Auricula vzw

Kalender
<< Jun 2024 >>
MTWTFSS
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Events
 • No events
Event Locations
 • No locations